About Us

प्रदेश सरकार मुखयमंत्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालको २०७६ सालमा बेटी पढाउ बेटी बचाउ लोकसेवा तयारि कक्षा कार्यक्रम सफलतापुर्वक सम्पन गरेको एवम २०७७ सालमा कार्यक्रम सम्पन पूर्ण तयारिका साथ् यहाहरु माज उपस्थित रहेको 

KAUTILYA INSTITUTE OF PSC/TSCL ले बिगत पाच वर्ष मधेश प्रदेशमा बिभिन्न  किसिमको लोक सेवा आयोग कक्षा सचालन गराउदै आको छ 


KAUTILYA INSTITUTE को कक्षा संचालन मधेश प्रदेशको आठौं जिल्लामा संचालन रहेकोछ !जनकपुरमा कक्षा संचालन हुने स्थान राजषी जनक क्याम्पस (बिहानी सेवा ६ :३० देखि ८:३० ) 

KAUTILYA INSTITUTE बिगत वर्ष देखि शाखा अधिकृत तथा नायब सुब्बा खरिदार को तयारी गराउदै आएको छ  !

KAUTILYA INSTITUTE बिगत वर्ष देखि शिक्षक सेवा आयोग  को तयारी गराउदै आएको छ  ! 

KAUTILAYA INSTITUTEस्थानीय तह अन्तर्गत पर्ने विभिन्न किसिमका प्राविधिक पहहरुको तयारी गराउदै आएको छ  !

Events

100+

जना सफलता पूर्वक निजामती सेवा लगायतका सरकारी सेवाहरुमा प्रवेश

10+

Courses

(निजामती सेवा, शिक्षक सेवा लगायतका सरकारी सेवाहरु)

1200+

खुशी विद्यार्थी

5+

Years Experience

हामी तयारी गराउँछौँ

२०७६ साल देखि KAUTILIYA INSTITUTE OF PSC/TSC ले विभिन्न किसिमको सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि कक्षाहरु संचालन सफलतापूर्वक गराउँदै आइरहेको छ !

शाखा अधिकृत

Kautilya Institute of PSC/TSC ले लोक सेवा अन्तर्गत पर्ने शखा अधिकृतको  बिशेष कक्षा संचालन गराउदै आएको छ । साथै मधेश प्रदेशको सबै जिल्लाहरुमा लोक सेवाको कक्षाहरु संचालन गराउदै आएको छ !

प्राविधिक तथा अपराविधिक

Kautilya Institute of PSC/TSC ले लोक सेवा अन्तर्गत पर्ने प्राबिधिकको  बिशेष कक्षा संचालन गराउदै आएको छ ! र साथै मधेश प्रदेशको सबै जिल्लाहरुमा लोक सेवाको कक्षाहरु संचालन गराउदै आएको छ !

शिक्षक सेवा

Kautilya Institute of PSC/TSC ले लोक शिक्षक  सेवा आयोग को मा. वि, नि.मा.वि.र प्रा.वि  बिशेष कक्षा संचालन गराउदै आएको छ ! साथै मधेश प्रदेशको सबै जिल्लाहरुमा लोक सेवाको कक्षाहरु संचालन गराउदै आएको छ !

नायब सुब्बा

Kautilya Institute of PSC/TSC ले लोक सेवा अन्तर्गत पर्ने नायब सुब्बा बिशेष कक्षा संचालन गराउदै आएको छ !  साथै मधेश प्रदेशको सबै जिल्लाहरुमा लोक सेवाको कक्षाहरु संचालन गराउदै आएको छ !

Your Future Starts Here.


जनकपुरधाम -४ आन्दनगर मुरली चोक 

मधेश प्रदेश  

Scroll to Top